PSIKO-HEZIKETAKO ZERBITZUA

 Arreta psikologikoko zerbitzua

Zertan datza?

Institutuko ikasleei laguntzea, hausnarketa-prozesuan une zailetan hurbil egotea, beren jardueraz eta ingurunearekin dituzten harremanez goza dezaten eta beren portaera ahalik eta egokiena eta ikasle-errealitatera egokitua izan dadin.

Institutuko Orientazio Sailak bideratzen ditu behar duten ikasleak Arreta psikoedukatiboko Zerbitzura (aurrerantzean, SAP). Irakasleek eta/edo tutoreek aurrerago deskribatutako egoeraren bat jasaten ari diren ikasleak detektatzen dituzte. Beharrezkoa da familiek sinatutako baimen informatua, eta borondatezkoa da ikaslearen aldetik.
Esku-hartzearen xede diren ikasleek askotariko arazoak izan ditzakete, eguneroko jardunean aritzea zailtzen dietenak, batez ere jarduera akademikoan, normaltasun- eta gozamen-maila egokiarekin:

 • Oldarkortasuna, ikasgelako portaera-arazoak, jokabide disruptiboa eta desafiatzailea.
 • Zailtasunak berdinekiko harremanean.
 • Jazarpen arina.
 • Antsietatea azterketen aurrean eta orokortua.
 • Depresio arina, umore-gorabeherak.
 • Autoestimu txikia.
 • Erabakiak hartzea.
 • Elikadura-jokabidearen arazoak.
 • Ikasteko motibazio txikia eta ikasteko ohiturarik eza.
 • Familia-inguruneko arazoak.


SAPen bidezko abordatzeak eragotzi egiten du gatazka asko larriagotzea, detektatu eta deribatu ondoren. Terapiako esku-hartze labur batean, konponbideak ardatz hartuta, sufrimendu-denbora murriztea lortzen dugu, eta, beraz, bere adinari dagokion jarduerarako berrezartzea: ikastea eta gozatzea.

Zein da prozedura?

Psikologoa astean ordu batzuetan joaten da zentrora (guraso-elkartearen eta ikastetxearen artean hitzartu beharrekoa), eta denbora horretan:

 • Orientatzaileak bideratutako ikasleekin egiten ditu esku-hartze psikoedukatiboko saioak.
 • Behar duten familiekin biltzen da,
 • Orientatzailearekin, tutoreekin edo institutuko beste eragile batzuekin biltzen da.
 • Komunitateko Gizarte Zerbitzuetako sailetako agenteekin biltzen da, kasu jakin batzuetan esku hartzeko orduan koordinatzeko.


Esku hartzeko metodologia

Esku-hartze laburren bidez, denbora-tarteari dagokionez eta eremu akademikotik bereizitako kontsulta terapeutikoaren egoeran, ikaslearekin lan egitea honako hauetan:

 • Kezkatzen dituena deskribatzeko eta ulertzeko prozesua.
 • Ikaslearentzat, familiarentzat eta institutuan inguruan dituen pertsonentzat egokiak diren helburuak zehaztea: ikaskideak, irakasleak eta ikastetxeko gainerako langileak.
 • Ikuspuntua berriro kokatzea, jokabide desegokiak aldatzea eta helburuak lortzea.

Terapia laburreko psikoterapia-eredua, irtenbideetan sartzekoa, laguntzako teknika bat da, eta arazorantz fokalizatzen da zehazki, eta positiboa da, pazienteak bere helburuak erabakitzeko eta arazoari irtenbide egokiak aurkitzeko duen gaitasunean sinesten duelako. Horregatik guztiagatik, ikaslearen eta bere ingurunearen sufrimendu-denbora murrizten du.

Azken batean, psikologoa ikastetxera hurbiltzea da helburua, behar duen ikaslearentzat eta ikaslearekin etengabeko elkarreraginean dauden hezkuntza-eragileentzat eskuragarriago izan dadin.

Uribe-Kosta BHIko Gurasoen Elkarteak eman dio institutuari Psikohezkuntzako Arreta Zerbitzua, 2005-2006 ikasturteaz geroztik.

Entradas populares de este blog

EGIN BAZKIDE